Eu
Partner Srra Fundación Maimona Eurocrea Merchant Il Denaro X-Panel Innovate Kric idec

Výsledky analýzy potrieb
Analýza potrieb pre projekt POWER  bola vykonaná v partnerských krajinách  na jar 2011. Cieľom analýzy bolo zistiť informácie o vedomostiach, skúsenostiach a potrebách manažérov malých a stredných podnikov, pokiaľ ide o manažment talentov a vedomostí v oblasti cestovného ruchu. 

Kľúčové zistenia analýzy vzdelávacích potrieb:

Pozitívne hodnotenie:

-->