Eu
Partner Srra Fundación Maimona Eurocrea Merchant Il Denaro X-Panel Innovate Kric idec

Projekt POWER "Ľudia posilňujú zdroje" je podporený z programu Leonardo da Vinci, financovaného Európskou Komisiou.

Tento projekt je realizovaný za finančnej podpory Európskej Komisie. Táto publikácia vyjadruje iba názory autorov a Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie informácií, ktoré v nich môžu byť obsiahnuté.