Eu
Partner Srra Fundación Maimona Eurocrea Merchant Il Denaro X-Panel Innovate Kric idec

KONTAKT

Projektový koordinátor:

Spišská regionálna rozvojová agentúra
Štefánikovo námestie č. 5
052 01 Spišská Nová Ves
SLOVENSKO
Tel. / fax: 00 421 53 44 11 429
Tel.: 00 421 53 4298 270
E-mail: srra@srra.sk
www.srra.sk