Eu
Partner Srra Fundación Maimona Eurocrea Merchant Il Denaro X-Panel Innovate Kric idec

PROJEKT

POWER - "Ľudia posilňujú zdroje" je podporený v rámci programu Leonardo da Vinci projekt (2010-2012),  spolufinancovaného Európskou komisiou. Jej cieľom je upraviť Talent Management program,  ktorý bol vypracovaný v rámci predchádzajúceho projektu Leonardo da Vinci s názvom TALISMAN, a preniesť ho na Slovensko, Taliansko, Španielsko, Cyprus, Litvu, Írsko a Grécko. POWER je zameraný na malé a stredné podniky v oblasti cestovného ruchu: ubytovacie zariadenia, cestovné kancelárie, wellness centrá, a pod

Ciele projektu zahrňajú zhodnotenie vzdelávacieho programu, jeho prispôsobenie požiadavkám projektu jednotlivých krajín a potrebám cieľovej skupiny (manažéri turistických MSP), testovanie a hodnotenie, šírenie informácií o projekte a výsledkoch projektu a príprava na ich následné využitie.

Hlavným výstupom projektu bude vzdelávací program s názvom Manažment vedomostí a talentu pre spoločnosti v cestovnom ruchu k dispozícii v slovenčine, litovčine, španielčine, taliančine a angličtine.