Eu
Partner Srra Fundación Maimona Eurocrea Merchant Il Denaro X-Panel Innovate Kric idec

Druhé stretnutie partnerov projektu POWER v Larnake na Cypre
Druhé stretnutie POWER konzorcia stretnutie sa konalo v Larnake v októbri 2011.
Partneri diskutovali o postupe prác pri realizácii  projektu, najmä v oblasti prípravy vzdelávacieho programu na báze analýzy potrieb.

Z analýzy vyplynulo, že väčšina firiem, ktorá sa zúčastnila prieskumu v rámci projektu v jari 2011, očakáva stručný a flexibilný vzdelávací program.. Školenie by malo byť ľahko dostupné, nap. prostredníctvom on-line kurzu. Respondenti by tiež privítali interné  workshopy v rámci jednej spoločnosti. Je potrebné sa zamerať na nástroje riadenia talentov a ich praktické aplikácie, podporné prípadové štúdie a skutočné riešenia.  Zavedenie konceptu riadenia talentov je tiež v mnohých prípadoch nutné. Vzdelávací program bude pripravený na jar 2012.