Eu
Partner Srra Fundación Maimona Eurocrea Merchant Il Denaro X-Panel Innovate Kric idec

Štvrté pracovné stretnutie partnerského konzorcia

Štvrté pracovné stretnutie partnerského konzorcia projektu POWER sa uskutočnilo v Španielsku v meste Los Santos de Maimona 18. a 19. októbra 2012. Partneri sa na tomto stretnutí zamerali na analýzu výsledkov pilotného testovacieho vzdelávania. Výsledky boli pozitívne: analýzy preukázali, že podstatná časť respondentov si myslí, že e-learningový vzdelávací systém je veľmi dobrý, alebo dobrý. Partneri taktiež diskutovali o ďalších záležitostiach súvisiacich s ukončovaním projektu, ktorý bol vyvíjaný počas posledných dvoch rokov.

19. októbra 2012 sa uskutočnila záverečná konferencia. Otvoril ju primátor mesta Los Santos de Maimona Manuel Lavado Barroso. Prerokovali a prediskutovali sa otázky súvisiace s cestovným ruchom a manažmentom talentov. Diskusie za okrúhlym stolom sa zúčastnili manažéri a zástupcovia podnikateľských spoločností v cestovnom ruchu z regiónu.