Eu
Partner Srra Fundación Maimona Eurocrea Merchant Il Denaro X-Panel Innovate Kric idec

Tretie stretnutie partnerov projektu POWER - Kaunas, Litva

V litovskom Kaunase sa v dňoch  7. - 8. júna 2012 konalo už tretie stretnutie konzorcia partnerov projektu POWER. Prezentácie a diskusia boli zamerané na "produkty" projektu - upravené vzdelávacie materiály a e-learningovú platformu Talent Manažmentu. Platforma je takmer hotová a bude testovaná interne projektovými partnermi krátko po stretnutí.

V ďalšej fáze projektu partneri zorganizujú informačné workshopy a vykonajú pilotné testovanie vzdelávacej platformy vo svojich krajinách počas leta 2012. Workshopy a vzdelávací kurz budú ponúknuté manažérom malých a stredných podnikov v cestovnom ruchu a iným relevantným inštitúciám - združeniam v cestovnom ruchu, lektorom a pod., a to na Slovensku, v Taliansku, Španielsku,Írsku, Litve, Grécku a na Cypre.

Bolo tiež dohodnuté, že záverečné stretnutie projektu a konferencia sa bude konať v Los Santos de Maimona v Španielsku v dňoch 18 - 19. októbra 2012.